LoCloud

LoCloud

ABM Resurs fortsätter sitt engagemang kring det europeiska portalprojektet Europeana. Under åren 2009 - 2011 arbetade vi tillsammans med drygt 30 olika nationella parter i projektet Europeana Local, där cirka 150 lokala kulturarvsinstitutioner samverkade för att hitta vägar att bättre tillgängligöra europeiskt kulturarv i portalen Europeana.

Nu fortsätter vi arbetet! Denna gång ska ABM Resurs vara med som part i ett projekt kallat LoCloud, som finansieras via ICT PSP-programmet och via EU-kommissionen direkt. ICT PSP är en del av programmet The Competitiveness and Innovation framework Programme(CIP) som löper 2007-2013.

I det treåriga projektet - som beviljades finansiering i oktober 2012 och startar i mars 2013 - kommer nära 35 regioner/institutioner från drygt 20 länder att samverka. Projektet ska bygga vidare på de erfarenheter som gjordes under åren med Europeana Local. Det nya är att vi i LoCloud ska testa olika så kallade "molntjänster" för att ge service och verktyg för fortsatta leveranser av kulturarvsdata till portalen Europeana . Målen är att avlägsna hinder för tillgängliggöran de som beror på teknik, semantik och/eller kunnande. Framförallt riktar sig projektet till små och medelstora kulturarvsinstitutioner runt om i Europa.

I projektet ska vi också verka för ökat användande av kulturarvsdata - med visst fokus på geografisk koppling. Projektet vill öka användandet av kulturarvsdata hos framförallt kreativa aktörer som arbetar med besöksnäring, lärande, medieproduktion och annat. Nya arbetssätt ska också testas. Dels detta med molntjänster som nämns ovan, men även så kallad "crowdsourcing". Från ABM Resurs sida ska vi främst bidra med mer kulturarvsdata, och vi hoppas att arbetet med vårt nationella projekt Kulturarv Västernorrland - med plats för allas kulturarv ska bidra med erfarenheter in i LoCloud, och vice versa. Vi ser projektet som en ny möjlighet att profilera Västernorrland som ett ABM-län - där ABM står för samverkan mellan kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer. Vidare ser vi positivt på att länet synliggörs ännu tydligare i portalen Europeana. Detta stimulerar oss också till att söka ny samverkan och fördjupad samverkan med länets kreativa sektor.

LoCloud koordineras av Riksarkivet (National Archives of Norway) och MDR.

Länkar:

LoCloud i Europa - http://locloud.eu/
ABM Resurs - http://abmresurs.se/
Europeana - http://www.europeana.eu/
EuropeanaLocal - http://europeanalocal.se/
Kulturarv Västernorrland - med plats för allas kulturarv -
http://www.abmresurs.se/portalprojekt.html
Crowdsourcing - http://sv.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
Molntjänster - http://sv.wikipedia.org/wiki/Datormoln

 

NYHETER

 

Delta i LoCloud internationella tävling för att fira lokal historia!

 

Är du en kreativ person?

Är du intresserad av lokal historia?

Vill du utforska din kreativitet och utveckla något nytt?

Vill du dela med dig av din historia över hela Europa?

LoCloud tävlingen kan då vara något för dig!

 

LoCloud lanserar en internationell tävling med fokus på lokala kulturarvet och kulturen. Tävlingen har två kategorier:

1) Min lokala kulturarv: uppmuntrar människor att utforska en favorit plats eller en del av sin lokala historia genom online-resurser i Europeana, och att presentera sina erfarenheter online via webbsidor, en blogg eller till och med en video. Videon bör inte vara längre än 5-8 minuter. (Se till exempel den här videon http://vimeo.com/62602290)

 

2) Mina LoCloud tjänster: är till för utvecklare, redaktörer och enskilda kulturinstitutioner att visa upp sin användning av de många tjänster som utvecklats som en del av LoCloud.

Information om dessa tjänster: http://support.locloud.eu/

 

Sista inlämningsdag  är 1 oktober år 2015.

 

Vinnarna kommer att belönas vid LoClouds prisceremoni, som hålls i Amersfoort, Nederländerna den 5 februari 2016. Boende och resekostnader täcks av LoCloud för upp till 2 personer för varje vinnande bidrag.

Priserna utgör en surfplatta eller smart klocka och ges till både första och andrapristagarna inom varje kategori. De vinnande bidragen offentliggörs av LoCloud och Europeana.

 

Gunnar Urtegaard, från Riksarkivet i Norge (projektkoordinator) säger:

"Jag tror att molnbaserade tjänster och infrastruktur för kulturarvssektorn är framtiden. Dessa tjänster kommer att hjälpa institutioner att erbjuda bättre tjänster och mer högkvalitativt innehåll till användare över hela Europa. Jag inbjuder er att delta i dessa två tävlingar och hjälpa oss, på ett kreativt sätt, för att se nya möjligheter och göra ytterligare framsteg. "

 

LoCloud

LoCloud övergripande mål är att lägga till mer än 4 miljoner digitala resurser från europeiska kulturinstitutioner till Europeana, en on-line portal som ger tillgång till miljontals digitaliserade material från europeiska museer, bibliotek, arkiv och multimedia samlingar. LoCloud startade den 1 mars 2013 och är en Best Practice Network bestående av 32 partners, som medfinansieras inom ramen för IKT-stödprogrammet för Europeiska kommissionen. Projektet löper över tre år.

 

Information / kontakter:

Mer information och regler för tävlingen finns på http://locloud.eu/LoCloud-Competition

eller kan beställas genom att skriva till: competition@locloud.eu

För mer information om projektet besök vår hemsida: http://www.locloud.eu/

London1

London2

London3