LoCloud

 

LoCloud Plenary Meeting, London 28-29 november 2013

Mötet hölls på Kings Place i London, England.

Målet med mötet var att diskutera det arbete som gjorts under de första 9 månaderna av projektet, och planera vad som ska göras framöver.

Vi började med att lyssna på Rob Davies, som gick igenom vilka steg som ligger närmast i projektet:

Vi fick sedan höra lite om europakommissionens "Funding programs". Det kommer att finnas pengar att söka för digitalisering, 3D-utveckling och DSI (Digital Service Infrastructure). Det är en stor satsning som heter Horizon 2020.

Kate Fernie och Walter Koch, som ansvarar för microservices i projektet gick igenom microservices och vilka metadatamodeller som ska användas. En testplattform ska finnas klar under våren 2014. Testplattformen kommer byggas med hjälp av Sunstones OpenNebula och kommer vara ett så kallat CommunityCloud. Väldigt viktigt att man har PID på sina poster om man vill att funktionerna i molnlösningen ska kunna berika metadatat.

Microservices:

Metadatamodeller:

Genomgång av LDL av Adam Dudczak:

Training och support (WP4) startar i maj 2014 och kommer börja ha utbildning i molntjänsterna under juni-december 2014. 1-2 personer per partner bör delta. Det ska finnas helpdesk via chatt,skype eller epost. En supportportal ska byggas med FAQ och ticketsystem samt korta videosnuttar.

En video om LoCloud håller på att spelas in rapporterade Holly Wright och Barbara Morganti, som ansvarar för marknadsföringsdelen i projektet.

Det finns nu en grupp sammansatt av deltagare i alla molnbaserade projekt inom Euorpena, som heter CloudCoordinationGroup. Denna grupp ska se till så att man jobbar åt samma håll och att man inte utvecklar samma saker i projekten.

Diskussionsgrupper skapades. Här är några av de ämnen som diskuterades:

Kort visning av Digitlab som utvecklats i Polen.

Mötet slut.

Antecknat av Christian Bajomi

London1

London2

London3