LoCloud

Teknik

Metadatamodeller som kommer användas i projektet är:

CARARE 2.0
En metadatamodell som bygger på bland annat MIDAS och LIDO. Detta chema är gjort för att passa arkeologiskt material.
Läs mer här

LIDO 1.0
En metadatamodell som bygger på MuseumDAT,CDWA och CIDOC-CRM. Speciellt anpassad för museiobjekt.
Läs mer här

EAD
En metadatamodell för arkivmaterial.
Läs mer här

EDM
Europeanas metadatamodell för indexering av data från ABM-institutioner.
Läs mer här

 

Några verktyg som kommer användas i projektet är:

MINT
Ett verktyg som hjälper till att konvertera metadata från/till olika metadatamodeller.
Läs mer här

TemaTres
Ett verktyg för att hantera vokabulärer.
Läs mer här

 

London1

London2

London3